Huishoudelijke Ondersteuning

Thuis zijn in een schoon en opgeruimd huis is prettig. Door een lichamelijke of geestelijke beperking kan het gebeuren dat u korte of lange tijd moeite heeft met het huishouden. De kleine maar belangrijke taken in huis zoals opruimen, schoonmaken, bed verschonen, ramen lappen en de was verzorgen kunt u niet zelf uitvoeren. Onze huishoudelijke ondersteuning biedt dan uitkomst. Wat u zelf kunt doet u zelf en we helpen u bij wat u niet meer kunt. 

Huishoudelijk ondersteuning vindt plaats in de thuissituatie bij cliënten die vanwege een beperking niet of onvoldoende in staat zijn op eigen kracht, met gebruikelijke hulp, met mantelzorg of met hulp van andere personen uit hun sociaal netwerk, een schoon en leefbaar huis te realiseren en de was te kunnen verzorgen. Met huishoudelijke hulp kunt u langer thuis blijven wonen.


Huishoudelijke ondersteuning is gericht op de volgende elementen:

  • Een schoon en leefbaar huis
  • Het thuis beschikken over goederen voor primaire levensbehoeften en schone en draagbare kleding
  • Het thuis zorgen voor minderjarige kinderen die tot het gezin behoren
  • Het voeren van regie over het doen van het huishouden
  • Het versterken van de zelfredzaamheid.
 
E-mailen
Bellen
LinkedIn