Onze werkwijze

Positieve gezondheid

YP Care ziet gezondheid niet als de afwezigheid van ziekte, maar als het vermogen van mensen om de eigen regie te voeren en aan te passen bij sociale, fysieke en emotionele uitdagingen.
Het bieden van zorg- en hulpverlening is de primaire functie van YP Care. We doen dat volgens onze zorgvisie waarin we de principes van positieve gezondheid volgen.

Foto door Darryl Low van Unsplash

Positieve gezondheid, een concept van Machteld Huber, gaat uit van wat mensen nog wel kunnen, in plaats van wat er niet meer kan. Het gaat uit van een holistisch mensbeeld waarbij zes pijlers elkaar constant beïnvloeden. 

De zes pijlers van positieve gezondheid zijn: 

  • lichaamsfuncties, 
  • mentaal welbevinden, 
  • zingeving, 
  • kwaliteit van leven, 
  • meedoen en 
  • dagelijks leven. 

YP Care wil op al deze pijlers kwalitatief goede zorg bieden via de Krachtwerk methodiek.

Naastenbeleid

YP Care vindt het belangrijk dat jouw dierbare, onze cliënt, niet alleen onze zorg krijgt, maar ook steun en liefde van naasten.
In de tekst wordt het woord ‘naaste’ gebruikt. Daarmee worden: familieleden, partners, vrienden, kennissen, degene bij wie onze cliënt zich veilig en vertrouwd voelt bedoeld.
YP Care meent dat ‘Samen meer mogelijk’ is. Daarom betrekken we je graag en ondersteunen we je bij de zorg voor degene bij wie je betrokken bent.

YP Care betrekt de naaste het liefst zo vroeg mogelijk in het begeleidingstraject, bij voorkeur al bij het kennismakingsgesprek. Daarnaast bespreken en evalueren wij het begeleidingsplan en bereiden we het vervolgtraject voor. Uiteraard hebben we contact met elkaar als het niet goed gaat. Regelmatig zijn er gesprekken tussen naaste, cliënt en hulpverlener. Wij bespreken de punten die naasten en cliënten inbrengen, de ondersteuning en de samenwerking.

Soms zit niet iedereen op één lijn. Dat kan een uitdaging zijn. Wij weten uit ervaring dat het belangrijk is om in gesprek te blijven, afspraken met elkaar te maken en niemand uit te sluiten. 

Geen netwerk

Wanneer een cliënt geen netwerk meer heeft, gaan we met de cliënt in gesprek om te kijken of er banden hersteld kunnen worden of dat hij of zij een nieuw netwerk wil opbouwen.

 
E-mailen
Bellen
LinkedIn