Methodiek

Bij YP Care geloven we in de kracht van mensen. Daarom gaan we uit van wat iemand kan, niet van wat iemand niet kan.

Deze overtuiging vormt de basis van ons handelen en is het uitgangspunt van onze methodiek. Om goede zorg te leveren, werken we vanuit een visie en een bijpassende methodiek, de Krachtwerk methodiek. Dit fundament verhoogt de kwaliteit van onze zorg.

 

De Krachtwerk Methodiek

 

Vanuit het perspectief van positieve gezondheid krijgen alle levensgebieden aandacht bij YP Care. De doelen en dromen van de cliënt zijn het uitgangspunt voor onze hulpverlening. Samen met de cliënt zoeken we naar zijn of haar talenten, krachten en mogelijkheden en naar een steunend netwerk. Met problemen of kwetsbaarheden gaan we met de cliënt aan de slag als deze de doelen in de weg staan.

 

Bij onze methodiek staan zes principes centraal:

  

  

  1. Mensen in achterstandssituaties hebben het vermogen te herstellen, hun leven weer in eigen hand te nemen en te veranderen. Krachtgericht werken vraagt om geloof in groeimogelijkheden en krachten van cliënten en hun systeem.
  2. De focus ligt op krachten en hulpbronnen in de omgeving en niet op tekortkomingen.
  3. De cliënt bepaalt de richting en de vorm van de begeleiding en heeft de regie over zijn/haar herstelproces.
  4. De werkrelatie staat centraal en is gericht op gelijkwaardigheid. De basishouding van de begeleider is gebaseerd op eerlijkheid, optimisme, vertrouwen en openheid.
  5. De focus ligt op het werken in de natuurlijke omgeving van de cliënt, omdat hierdoor meer zicht ontstaat op diens krachten en hulpbronnen.
  6. De samenleving wordt gezien als hulpbron. Het opbouwen van steunsystemen van de cliënt is een essentieel onderdeel van Krachtwerk. 
E-mailen
Bellen
LinkedIn