Missie en Visie

YP Care is er voor mensen met psychosociale of psychische problemen. Mensen die vanuit een kwetsbare positie zelf opnieuw inhoud en richting aan hun leven willen geven kunnen bij YP Care terecht.

Doelgroep

De doelgroep van YP Care is volwassen medelanders, mensen die geboren zijn in het buitenland of die buitenlandse ouders hebben. Zelfs als zij goed Nederlands spreken en begrijpen, blijft het belangrijk dat ze met iemand uit de eigen cultuur en belevingswereld over problemen kunnen praten. Binnen YP Care worden naast Nederlands, ook Engels, Frans, Arabisch, Turks en zo'n 15 Afrikaanse talen gesproken.


Missie

YP Care ondersteunt mensen om zelf opnieuw de regie over hun leven in handen te nemen en die te behouden na een periode van zware ontregeling. 

We bieden ambulante thuisbegeleiding en ondersteuning bij het vinden van een passende daginvulling.

Visie

Iedereen heeft recht op een veilige plek en een volwaardige positie in onze samenleving. Wij geloven in de eigen kracht van cliënten en hun naasten, en hebben een brede kijk op gezondheid.

Onze professionele zorg gaat uit van het natuurlijk herstelvermogen en is aanvullend op wat de cliënt zelf kan en wat zijn netwerk kan bieden. 

Door persoonsgericht te ondersteunen in het terugvinden van regie, krijgen mensen weer geloof in hun mogelijkheden en een positiever zelfbeeld. Dat is de basis om mee te doen in de maatschappij.


Kernwaarden

Samen
YP Care gelooft dat samenwerking een meerwaarde heeft en dat het netwerk een belangrijke rol speelt bij het herstel.


Gelijkwaardig
Met gelijkwaardigheid maken we het verschil. YP Care respecteert de ander en veroordeelt niet.


Lef
YP Care durft dingen anders aan te pakken en een nieuwe weg in te slaan als dat nodig is.

 
E-mailen
Bellen
LinkedIn