Individuele Begeleiding

YP Care biedt vanuit WMO en WLZ gespecialiseerde, individuele, ambulante thuisbegeleiding aan volwassenen met een psychische of verstandelijke beperking en/of een verslavingsprobleem.

YP Care is gespecialiseerd in volwassen medelanders.

De familie/naasten en andere zorgprofessionals worden bij de zorg betrokken.De begeleiding is individueel en kan bestaan uit het ondersteunen bij:

  • het bereiken en houden van psychische stabiliteit
  • het krijgen en onderhouden van sociale contacten en een dag invulling
  • uitvoeren van de activiteiten in het dagelijks leven
  • goed met elkaar omgaan binnen het gezin en huiselijke relaties
  • op orde houden van de financiën en administratie
  • het voeren van een zelfstandige huishouding
 
E-mailen
Bellen
LinkedIn